EFOP - 1.3.9-17-2017-00009

TÁMOP - 3.1.4.C projekt

Projekt száma és címe
TÁMOP - 3.1.4.C-14-2015-0189 - „Innováció a Csertán suliban”

Projekt időtartama
2015.05.16-2015.10.31

Projekt rövid leírása
Projektünk lehetőséget kínál olyan programok megvalósítására, amivel elő tudjuk segíteni elsősorban a HH-s tanulóink felzárkóztatását. A pedagógusok tervezett továbbképzése, felkészítése hozzájárul nevelőtestületünk szakmai, módszertani fejlesztéséhez, társadalmai felzárkóztatási kultúrájuk alakításához. A differenciált rétegmunka módszerének intézményi szintű kiterjesztése, a pedagógusok és a tanulók számára konfliktus- és agressziókezelő módszerek megismerése valamint az átmenetek (általános iskola-szakközépiskola/ gimnázium) kezelését támogató, vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok szintén kiemelt fontosságúak. Az informatika szakkör és a nyelvi témahét a matematika és a szövegértés kompetencia terület mellett nagyobb teret biztosít az idegen nyelvi, a digitális és szociális kompetenciák fejlesztéséhez. Az erdei iskola program, a természet közeli sporttábor és az egészségnapok segítségével projektben kiemelt szerepet kap a környezettudatos magatartásra való felkészítés, az egészség, mint érték fontosságának megismertetése, szakmai, szabadidős programok megvalósítása.

Digitális kompetenciák fejlesztése a "Csertán suliban"

A TÁMOP-3.1.4C "Inováció a Csertán suliban" pályázat keretében informatika szakkör indult. Az informatika szakkört 4 csoportban szervezzünk.A tanulók  120 óra keretében vesznek részt foglalkozásokon.A foglalkozások a digitális kompetenciák fejlesztését szolálják  IKT eszközök használatával. 

1. osztályosok beiratása 2015/2016-os tanévre

 

 

ELSŐSÖK BEIRATÁSA a „CSERTÁNSULIBA”

 

Tájékoztatjuk a 2015. szeptemberében tankötelessé váló kisgyermekek szüleit, hogy a 2015/2016-os tanévre intézményünkben az alábbi napokon lesz beiratkozás:

 

Április 16-17. (csütörtök, péntek)

Helye:        Csertán Sándor Általános Iskola,Alsónemesapáti Kossuth Lajos út 23.

beiratkozás2015-2016.jpg

"Szavalt a Csertán"

Szavalt a Csertán!

Az idén 26. alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. A megemlékezések iskolánkban is hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk kultúránk szellemi értékeit.

Könyvtárlátogatás Zalaegerszegen

Iskolánk 6. osztályos tanulói meglátogatták a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyerekkönyvtárát. Az otthonosan berendezett emeleti helyiségben megismerkedtek a könyvtár felépítésével, a versek, mesék, ismeretterjesztő irodalom legújabb kiadványaival. Bízunk abban, hogy a kapcsolat élő marad, hiszen volt olyan tanuló, aki már könyvet is kölcsönzött, de olyan is, aki most iratkozott be a könyvtárba.

Képek megtekinthetőek a képgalériában:

Író-olvasó találkozón jártunk

Október 6-án 13 órától a Hevesi Sándor Színházban nagy sikerrel bemutatott darab szerzőjével, Nógrádi Gábor íróval találkozhattak az érdeklődők a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

Erre a rendezvényre mi is meghívást kaptunk. A találkozó előtt az iskolában magyar órán már olvastunk részleteket Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában című ifjúsági regényéből.

Nyári ügyelet

Iskolánk ügyeleti nyitva tartása július hónapban az alábbiak szerint alakul:

 

Titkárság:                                          

munkanapokon  8.00 – 12.00 óráig

Vezetői ügyelet:  

Nagy sikerű asztalitenisz torna

A Csertán-napok keretében asztalitenisz tornára nevezhettek a felső tagozatos gyerekek. Az érdeklődés nagy volt, hiszen a jelenlévő 30 diák közül 20 kedvet kapott a megmérettetésben. Az emléklap mindenkinek járt, de a legjobbak éremért küzdöttek. A pezsgő hangulatú mérkőzéseken a helyezések sorsa látványos labdamenetekkel dőlt el.

Csertán Sándor Asztalitenisz Torna eredmények:

Lányok 5-8. osztály

Burka Vivien – Csordás Noémi                  (11:6) (11:7)

Húsvéti kézműves foglalkozás

Az Alsónemesapáti Harangláb Egyesület meghívta tanulóinkat egy húsvéti kézműves foglalkozásra. Ezen a délutánon a gyerekek a húsvéti ünnepekre készíthettek különböző dekorációkat, ajtódíszeket, mindenki festett és díszített húsvéti tojásokat. Ebbe a munkába szívesen bekapcsolódtak a felnőttek az önkormányzat és az iskola részéről.

Képek megtekinthetőek a képgalériában.

Író-olvasó találkozó

2014. április 11-én a Költészet napja alkalmából író-olvasó találkozót szerveztünk a Zala megyei származású írónővel, Turbuly Lillával. A találkozón az írónő beszélt gyerekkoráról, íróvá válásáról, megjelent verses köteteiről és regényeiről. Külön kiemelte a nagykapornaki diákévei alapján írt Kosársuli című ifjúsági regényét, a regény folytatásának címadásához kikérte a gyerekek véleményét is. A találkozó végén a tanulók és a felnőttek kérdéseket tehettek fel, amelyekre az írónő részletesen és kedvesen válaszolt.

Tartalom átvétel

          EFOP - 1.3.9-17-2017-00009