Erdei Tábor a "Csicsergőben"

2015-09-28 09:00
2015-10-02 17:00
Europe/Budapest

A TÁMOP -3.1.4.C-14-2015-0189-"Innováció a Csertán suliban" pályázat keretében 2015.szeptember 28-október 2-ig Erdei táborban vettünk részt a novai Csicsergő táborban.

Konfliktus és agresszió kezelési program (EMK)

Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program valósult meg a TÁMOP 3.1.4.C  "Innováció a Csertán suliban projekt keretében.- Erőszakmentes kommunikáció - készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programot tartottak EMK-s szakemberek a bevont tanulóknak.A csoportfoglalkozások élja volt többek között hogy:

emkk_002.jpg

NYELVI TÉMAHÉT

A TÁMOP-3.1.4.C-  4 -2015-0189-"Innováció a Csertán suliban" pályázat keretében német  nyelvi témahetet tartottunk. A nyelvi héten sok érdekes program,feladat várta a programba bevont felső tagozatos tanulóinkat.

nyelvi témahét (2).jpg

TÉMAHÉT a 3.1.4.C pályázat keretében

Német nyelvi hét I. 2015.szeptember 21-25-ig.

A nyelvi hét célja, hogy a tanulók ismereteiket bővítsék német nyelvből és a meglévő tudásukat mélyítsék, erősítsék. A nyelvi hét folyamán olyan témakörökkel foglakozunk, melyek segítik a mindennapi kommunikációt. Alapozunk a megszerzett ismereteikre is. A nyelvi hét célja az is, hogy a gyerekeket megismertesse a célnyelvi országok hagyományaival is kultúrájával. A foglakozásokon három  csoportot alakítunk ki, figyelembe véve előzetes ismereteiket és tudásukat. Ennek megfelelő színtű szóbeli és írásbeli feladatokban gyakorolják a mindennap használatos szókincset.

nyelvitémahét 1_3.1.4C..jpg

Középiskolás leszek -"Innováció a Csertán suliban"-TÁMOP 3.1.4.C

Átmenetek (általános iskola-szakközépiskola/ gimnázium) kezelését támogató programok szervezésével támogattuk a TÁMOP 3.1.4.C "Innováció a Csertán suliban " pályázat keretében tanulóinkat. Önismereti foglalkozásokkal, kortárs segítők bevonásával, szakmák napja megtekintésével, középiskolai nyílt napok látogatásával probáltuk segíteni tanulóinkat a pályaválasztás rögös útján. Megismertettük őket a középiskola elvárásokkal.

eselynap_27.jpg

SPORT TÁBOR -Amikor senki nem maradt szárazon

VIZES NAPOK A SPORT TÁBORBAN- Balatonfenyvesre és a Zalaegerszegi AQUA CITY-be látogattunk a táborlakók nagy örömére a nyári sporttábor keretében. Az időjárás is kedvezett hisz "hétágra sütött a nap. A gyerekek szinte egésznap a vizben voltak. Usztak,csúzdáztak,labdáztak és élvezték a balaton valmint az élményfürdő kinálta lehetőségeket.

Balatonfenyves

Természetközeli Sporttábor

2015-07-13 08:00
2015-07-17 16:00
Europe/Budapest

A TÁMOP-3.1.4.C-  4 -2015-0189-"Innováció a Csertán suliban" pályázat keretében sporttábort szerveztünk 2015.július 13-17-e között Nemesapátiban 30 fő részvételével. Szines és változatos sport programokat állítottunk össze a táborlakok nagy örömére.

"Kedvesház továbbképzés"-Családi nap

A Nevelőtestület a TÁMOP 3.1.4.C. pályázat keretében 2015.06.16-18-ig képzésen vett részt. A képzés utolsó napján nagysikerű családi napot tartottunk,ahova a családokat a képzésbe résztvevő pedagógusok hívták meg. A családi napon közösen játszottunk, zenéltünk a családokkal. A végén megvedégeltük Őket. Nagyon tetszett a program mindenkinek. A családinapra való felkészülés során rengetek módszert,ötletet kaptunk a képzőktől.A tanulás mellett az vidámság,az önfeled éneklés a cigány kultúra zenei világába is betekintést kaptunk.

HÍD ÉPÍTÉS A CSALÁDHOZ -pedagógus továbbképzés a 3.1.4.C. pályázat keretében

Pedagógiai megújulást támogató nevelőtestületi képzésenvettünk részt ,ahol elsősorban ahozz kaptunk segítséget,hogyan tudjuk  jóbban bevonni és motiválni tanulóink szüleit.

kedvesház-továbbképzés

TÁMOP - 3.1.4.C projekt

Projekt száma és címe
TÁMOP - 3.1.4.C-14-2015-0189 - „Innováció a Csertán suliban”

Projekt időtartama
2015.05.16-2015.10.31

Projekt rövid leírása
Projektünk lehetőséget kínál olyan programok megvalósítására, amivel elő tudjuk segíteni elsősorban a HH-s tanulóink felzárkóztatását. A pedagógusok tervezett továbbképzése, felkészítése hozzájárul nevelőtestületünk szakmai, módszertani fejlesztéséhez, társadalmai felzárkóztatási kultúrájuk alakításához. A differenciált rétegmunka módszerének intézményi szintű kiterjesztése, a pedagógusok és a tanulók számára konfliktus- és agressziókezelő módszerek megismerése valamint az átmenetek (általános iskola-szakközépiskola/ gimnázium) kezelését támogató, vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok szintén kiemelt fontosságúak. Az informatika szakkör és a nyelvi témahét a matematika és a szövegértés kompetencia terület mellett nagyobb teret biztosít az idegen nyelvi, a digitális és szociális kompetenciák fejlesztéséhez. Az erdei iskola program, a természet közeli sporttábor és az egészségnapok segítségével projektben kiemelt szerepet kap a környezettudatos magatartásra való felkészítés, az egészség, mint érték fontosságának megismertetése, szakmai, szabadidős programok megvalósítása.

Tartalom átvétel

Az integrációs referenciaintézményi szakmai portál
TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 - „Karöltve” - Integrációs közoktatási referencia intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében
a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában
című projekt eredményeként jött létre.
A projektet támogatta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság.