DIFFERENCIÁLT RÉTEGMUNKA A CSERTÁNBAN-3.1.4.C pályázat

A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Ez megvalósulhat differenciált rétegmunkaként, amikor a gyerekek a szerint kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely fokán állnak, milyen tevékenység szolgálja optimális fejlesztésüket.
A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individualizált tanulás is fontos, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél vagy akár, a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében is. "Differenciált rétegmunka” napi gyakorlattá tételét tűztük ki célul. A tanulásszervezési technika hatékony alkalmazásához a megvalósító pedagógusok számára gyakorlat orientált felkészítést, mentorálást szerveztünk. A mentorálást a Budapesti Gyermekek Háza pedagógusai tartották. Iskolánk pedagógusai szakmai anyagokat készítettek, amik segítik a napi gyakorlatban a rétegmunka változatos alkalmazását. Köszönjük Lányi Mariettának és pedagógus kollégáinak a szakmai segítséget.

Lányi Marietta és Lányi Kata

Az integrációs referenciaintézményi szakmai portál
TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 - „Karöltve” - Integrációs közoktatási referencia intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében
a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában
című projekt eredményeként jött létre.
A projektet támogatta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság.