EFOP - 1.3.9-17-2017-00009

DIFFERENCIÁLT RÉTEGMUNKA A CSERTÁNBAN-3.1.4.C pályázat

A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Ez megvalósulhat differenciált rétegmunkaként, amikor a gyerekek a szerint kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely fokán állnak, milyen tevékenység szolgálja optimális fejlesztésüket.
A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individualizált tanulás is fontos, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél vagy akár, a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében is. "Differenciált rétegmunka” napi gyakorlattá tételét tűztük ki célul. A tanulásszervezési technika hatékony alkalmazásához a megvalósító pedagógusok számára gyakorlat orientált felkészítést, mentorálást szerveztünk. A mentorálást a Budapesti Gyermekek Háza pedagógusai tartották. Iskolánk pedagógusai szakmai anyagokat készítettek, amik segítik a napi gyakorlatban a rétegmunka változatos alkalmazását. Köszönjük Lányi Mariettának és pedagógus kollégáinak a szakmai segítséget.

Lányi Marietta és Lányi Kata

          EFOP - 1.3.9-17-2017-00009